nl pensioenen, aow

Burger let op je zaak. (drees, colijn)
Please, Mr. Kamp don’t read this !

ha c,

– vraag van de dag – Hoe pensioenen in nl geregeld ?

– (Zie 1 hieronder) [[ Iedereen tussen de 15 en 65 jaar die rechtmatig in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW. ]] . Ongeveer 1000E per maand. De afhandeling, uitbetaling wordt geregeld door het SVB. SVB AOW bedragen.
– (Zie 2 hieronder) Via je bedrijf , je loonstrook. Wordt beheerd door pensioenfondsen die dat natuurlijk voorzichtig voor je zullen beheren (!not). PS Ongeveer 20% van je bruto-loon, maar ik kan me vergissen.
– (Zie 3 hieronder) Via caranchos, die een stropdas dragen, en zorgen dat je nog wat extra’s krijgt als je later beetje op de markt rond slentert en kibbelingetjes eet, of je in Benidorm (wbt aow eu, dus ok) rond hangt, of gaat vissen, boeken schrijven etc. Zij verdienen hier ook een beetje (!not) aan.

gr,
m

bron: rijksoverheid.nl wbt aow
[[

Samenhang verschillende pensioenvoorzieningen

Nederland heeft een uitgebreid pensioenstelsel dat bestaat uit 3 pijlers:

 1. Basispensioen (Algemene Ouderdomswet) via de overheid (1e pijler)
  De AOW vormt het basisinkomen waarmee 65-plussers in hun levensonderhoud  kunnen voorzien. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op.
 2. Aanvullend pensioen via de werkgever (2e pijler) 
  90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling getroffen voor de werknemers. Hierdoor krijgen werknemers na hun 65ste een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering. Daarnaast hebben sommige werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt over regelingen voor VUT (vervroegd uittreden) of prepensioen.
 3. Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (3e pijler)
  Via individuele verzekeringen (zoals lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen) kunnen mensen fiscaal aantrekkelijk sparen voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om hun pensioengat aan te vullen of om eerder met pensioen te gaan. Zelfstandigen moeten vaak zelf voor hun aanvullende pensioen zorgen. Zij kunnen dit doen via de individuele verzekeringen.

]]

– the banks man ! it’s the banks ! (and kamp) —

pensioenen in nl, modern beleggen, door wie ?

— the banks man ! it’s the banks ! (and kamp) —

Het gaat slecht met onze pensioenen.
Voor het ABP , een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, is het natuurlijk ook wel een moeilijke zaak om zo’n 250 mld te beheren, zou het beter kunnnen ?

Enkele vragen die je je kunt stellen:
– doen de pensioenfondsen die investeringen zelf met hun eigen gespecialiseerde afdelingen ? (ABP in ieder geval een aanzienlijk deel niet, AlpInvest)
– als ze het uitbesteedt hebben doen die het dan voorzichtig, conservatief ? (AlpInvest niet want private equity)
– maken de bedrijven die dus een deel van het vermogen beheren een betrouwbare indruk ? (AlpInvest niet, Carlyle Groep helemaal niet )
– indicatie van welk percentage door AlpInvest wordt beheerd ? (weet ik niet 40/240 mrd, zo’n 16% ?, AlpInvest zeer gesloten, geen info over te vinden op www, hier wellciht: http://www.abp.nl/abp/abp/images/01.0022.10%20WEB%20brochureSTIP_tcm108-114538.pdf, en vooral hier http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9L00BD00.htm van jan2011, 32/242 mrd = ca. 15%)

Oordeel zelf, lees de quotes hieronder, klik eventueel op de links van de bronnen.
Bekruipt je toch lichtelijk het gevoel dat ook pensioenfondsen beetje modern, risicovol, met je gespaarde geld omgaan !

——————————-

 • Ter info: ABP heeft in 1999 een investeringsbedrijfje opgericht (AlpInvest) die exclusief voor ABP (en pensioenfonds PGGM) zou beleggen. Dit is in 2010 aan de Carlyle Groep verkocht/ondergebracht. Zij verzorgen nog steeds een (groot) deel van de investeringen van de ABP
 • #### ABP
  bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Pensioenfonds_ABP
  [[
  In de tweede helft van 2007 werd de kredietcrisis ook voor het ABP merkbaar, de beleggingen rendeerden minder dan voorheen. In 2008 moest het ABP 25% op zijn belegde vermogen afschrijven, alleen al van begin 2008 tot en met september 2008 verloor het ABP 22 miljard euro.[9] In 2007 stond de dekkingsgraad van het ABP op 140%, de dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenen die moeten worden uitgekeerd. Bij een dekkingsgraad van 125% staat tegenover elke € 100,- die wordt uitgekeerd een eigen vermogen van € 125,-. Over 2008 zakte de dekkingsgraad met bijna 60% naar een dieptepunt van 83% in februari 2009. Door de crisis op de financiële markten rendeerden de beleggingen van het ABP minder dan verwacht, bovendien had het ABP te riskant belegd, onder andere via de aan haar gelieerde investeringsmaatschappij Alpinvest  ((zie onder)) Eind maart kwam het ABP met een herstelplan,[10] dit plan behelsde: minder riskant beleggen, geen indexatie van de pensioenen en ophoging van de pensioenpremie met 3 %. Dit betekent dat van het inkomen van werknemers voortaan in plaats van 20%, 23% aan het ABP wordt overgemaakt, dit is een stijging van de door werkgevers/werknemers betaalde premie met 15%. Het ABP kondigde aan de pensioenen pas weer deels te indexeren als de dekkingsgraad het wettelijk minimum van 105% bereikt had, het ABP dacht daar in maart 2009 vijf jaar voor nodig te hebben.
  ]]staat ook nog stukje in over de ‘toegenomen’ levensverwachting:
  [[
  In januari 2010 kwam het ABP echter met het bericht dat zij onderzoek had gedaan naar de levensverwachting van haar verzekerden waarbij het ABP zich naar eigen zeggen baseerde op gegevens van het CBS. Uit dit niet openbaar gemaakte onderzoek zou blijken dat de levensverwachting van ambtenaren de afgelopen drie jaar zoveel was gestegen…. ((hahaha !))
  ]]
 • #### wbt AplInvest: bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/AlpInvest_Partners
  Private equity firms[[
  AlpInvest PartnersHet kantoor van AlpInvest in Amsterdam
  AlpInvest Partners is een private equity firma, het bedrijf belegt kapitaal voor twee Nederlandse pensioenfondsen: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW, voorheen PGGM). AlpInvest werd opgericht in 1999 door ABP en toen nog PGGM, de firma werkte exclusief voor beide pensioenfondsen. Vanwege de kredietcrisis ging het in 2008 slecht met Alpinvest, maar in 2010 behaalde de belegger een recordrendement. ABP en PFZW verkochten Alpinvest daarop in januari 2011 aan de Carlyle Group, de beide pensioenfondsen blijven de belangrijkste klant.[1]
  KredietcrisisDe Alpinvesttop verdiende over 2007 154 miljoen euro, dat was ruim acht keer zo veel als in 2006. Bij deze verdiensten zat een bonus over 2007 van ruim euro 112 miljoen euro, in 2006 bedroeg de bonus 6,5 miljoen euro. ……..
  ]]

  bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Pensioenfonds_ABP
  [[
  AlpInvest kwam diverse keren negatief in het nieuws vanwege de risicovolle beleggingen en de hoge bonussen voor de directie
  ]]

  bron: nrc. AlpInvest, een zeer gesloten groep: (2006)

 • ### Wbt Carlyle Group (die dus in 2011 Aplnvest hebben overgenomen)
  Dat zijn volgens mij helemaal een stelletje boeven bij elkaar: met oa oud-directeur Freddie Mac, beiden Bushes, Rumsfeld
  Carlyle was ranked as the third largest private equity firm in the world, after TPG Capital and Goldman Sachs Principal Investment Area.[3] (jan 2011)
  bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Carlyle_Group:
  [[
  In 1989 trad Frank Carlucci, een voormalig minister van Defensie onder Ronald Reagan, toe tot het bestuur van Carlyle en sindsdien is de verwevenheid tussen de groep en de Amerikaanse politiek alleen maar gegroeid.
  ….
  In de documentaire Fahrenheit 9/11 van Michael Moore wordt Carlyle ook ter discussie gesteld. Op de ochtend van 11 september 2001 vergaderen Bush sr. en James Baker met de zakenman Shafiq bin Laden, een broer van Osama bin Laden, op een bijeenkomst die door Carlyle was georganiseerd.
  ]]