Goede boodschap uit Den Haag / Buena mensaje de la Haya

Goede boodschap uit Den Haag / Buena mensaje de la Haya

niet-fout-doe

(Opel Astra)
– – – (esp) —
(No puedes hacer lo mal !  Impossible !)

– – – (nl) —
(Je kunt het niet fout doen ! Onmogelijk !)

– – // —

Advertisements